Általános Szerződési feltételek

A Kuponcenter.hu weboldal használatával kapcsolatos

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1.       Bevezető rendelkezések

 

1.1.           A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PRESTIGE WEBTRADE Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-187786, székhelye: 1039 Budapest, Margó utca 13. I. emelet, adószáma: 24888677-2-41, képviseletére jogosult: Szokola Magdolna ügyvezető, a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett Kuponcenter.hu internetes weblapon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető, illetőleg megrendelhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és megrendelésének a feltételeit tartalmazza.

1.2.           A Hirdető és a Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az Üzemeltető a Hirdetővel, illetőleg a Felhasználóval megkötött jogviszonyból eredő jogait és kötelezettségeit jogosult egyoldalú jognyilatkozatával harmadik személy részére átruházni. Az Üzemeltető köteles ennek megtörténtéről a Hirdetőt, illetőleg a Felhasználót az általa rendelkezésre bocsátott elektronikus elérhetőségére (e-mail cím) küldött elektronikus levél formájában tájékoztatni, megadva egyben az új Üzemeltető beazonosításához szükséges adatokat, és annak elérhetőségeit.

1.3.           Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy (természetes személy, gazdasági társaság, egyéb jogi személy és szervezet), aki megtekinti a Weboldalt, illetve aki hirdetést helyez el azon, terméket/szolgáltatást kínál eladásra, vagy termék/szolgáltatás megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Hirdető, vagy Felhasználó). A Hirdető és a Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével, illetőleg az Üzemeltetővel megköten vállalkozási szerződés aláírásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, továbbá az Üzemeltető Adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit. Az Adatvédelmi szabályzat a jelen ÁSZF részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

1.4.           A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. A Szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az Üzemeltető azt nem iktatja. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

1.5.           Az Üzemeltető a Weboldalon elsődlegesen olyan hirdetések elhelyezését vállalja, amelyekben a hirdető személy az általa megvásárlásra kínált terméket/szolgáltatást a piaci árhoz képest kedvezményes áron kínálja megvételre a Felhasználó részére (a továbbiakban: Kupon-ajánlat). A Felhasználó ezeket a Kupon-ajánlatokat a Weboldalon keresztül kinyomtathatja, tárolhatja, és nyilvántarthatja.

1.6.           Az Üzemeltető vállalja továbbá a Weboldalon Kupon-ajánlatnak nem minősülő egyéb hirdetések elhelyezését is.

1.7.           Az Üzemeltető vállalja továbbá, hogy a regisztrált Felhasználók részére az általuk kiválasztott Kupon-ajánlatok kezelése és nyilvántartása vonatkozásában többlet-szolgáltatásokat nyújt.

1.8.           A Weboldal használatához, a Weboldalon elhelyezett hirdetések megtekintéséhez, kinyomtatásához regisztráció nem szükséges. Az Üzemeltető az általa a Felhasználó részére a kiválasztott Kupon-ajánlatok vonatkozásában nyújtott többlet-szolgáltatásokat regisztrációhoz köti. Ugyancsak nem kötelező a regisztráció a Weboldalon hirdetni kívánó személyek számára. A hirdető személyekkel ugyanakkor az Üzemeltető nem csupán online szerződést köt, hanem azt írásba is foglalja. Ezen írásba foglalt szerződések vonatkozásában ugyanúgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.9.           A Weboldal optimális megjelenéséhez ajánlott technikai feltételeket az Üzemeltető nem határoz meg, figyelemmel arra, hogy a Weboldal alkalmas a felhasználásra és a böngészésre minden általánosan használt böngészőprogram használatával. Az Üzemeltető ugyanakkor minden felelősségét kizárja a Weboldal nem megfelelő minőségű megjelenésével, illetőleg lassú betöltésével vagy használatával kapcsolatosan.

1.10.      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetővel megkötött szerződés, az Üzemeltető és közötte létrejövő jogviszony vonatkozásában a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak, kivéve, ha a felek írásban valamely kérdésben a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően állapodnak meg.

1.11.      A Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el:

a)     vagy az Üzemeltetővel megkötenszerződés Felhasználó által történő aláírásával,

b)    vagy a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadását tanúsító más egyéb cselekménye esetén (ideértve, de nem kizárólag a Weboldal és az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások használatát),

c)     vagy a Felhasználó jelen ÁSZF feltételei alapján tett, hirdetés megrendelésére irányuló ajánlatával, amelyet a Felhasználó az Üzemeltető részére megküldött és amelyet az Üzemeltető elfogadott.

 

2.       Az Üzemeltető által nyújtott egyes szolgáltatások feltételei

 

2.1.           Weboldal böngészése

 

2.1.1.    Az Üzemeltető a Weboldal és az azon elhelyezett hirdetések/kupon-ajánlatok (a kettő együtt a továbbiakban: hirdetés) megtekintését nem köti regisztrációhoz, erre bármely a Weboldalt megtekintő személy jogosult. A Weboldalon elhelyezett hirdetések kinyomtatása sem igényel regisztrációt a Weboldalon. A Weboldal használata, megtekintése, a hirdetések és a kupon-ajánlatok kinyomtatása ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.

 

2.2.           Regisztrált Felhasználók részére nyújtott többlet-szolgáltatások

 

2.2.1.    A Felhasználók a Weboldalon regisztrálhatnak a következő adataik megadásával: név, telefonszám, lakóhely, E-mail cím. A Felhasználók a regisztráció során saját jelszót választhatnak.

2.2.2.    A regisztráció eredményeként a regisztrált Felhasználók részére az Üzemeltető személyes fiókot hoz létre és tart fenn a regisztráció törlésének az időpontjáig. A személyes fiókon belül a regisztrált Felhasználó nyilvántarthatja és kezelheti az általa kiválasztott Kupon-ajánlatokat.

2.2.3.    A regisztráció eredményeként létrehozott személyes fiókot kizárólag az azt létrehozó Felhasználó használhatja. A Felhasználó köteles a felhasználói nevét és jelszavát titokban tartani, és illetéktelen személyeknek a hozzáférést megtagadni és megakadályozni. Az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli az illetéktelen személyek által a fiókhoz történő hozzáférés miatt a Felhasználót esetlegesen érő kárért.

2.2.4.    Az Üzemeltető rögzíti, hogy a Felhasználó személyes fiókjának az illetéktelen személyek általi használata nem érinti az adott fiók használata során az Üzemeltetővel megkötött szerződések érvényességét, azaz a Felhasználó nem hivatkozhat arra, hogy az Üzemeltetővel megkötött szerződés megkötése során személyes fiókját arra illetéktelen személy használta. Az ilyen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek azt a Felhasználót illetik, illetőleg terhelik, aki az adott személyes fiókot a regisztráció során létrehozta.

2.2.5.    Az Üzemeltető a regisztrált Felhasználó részére az alábbi többlet-szolgáltatások nyújtását vállalja:

-         Kupon-füzet vezetése,

-         Kupon-riadó szolgáltatás.

2.2.6.    A Kupon-füzet vezetése útján a regisztrált Felhasználó számára lehetővé válik az általa kiválasztott kupon-ajánlatok egységes kezelése egy gyűjtőoldal útján, amelyen keresztül a kiválasztott kupon-ajánlatok könnyebben áttekinthetőek és kinyomtathatóak.

2.2.7.    A Kupon-riadó szolgáltatás keretében az Üzemeltető vállalja, hogy a regisztrált Felhasználó részére az általa kiválasztott kupon-ajánlatok vonatkozásában, az azok igénybe vételi határidejének a lejártát megadott határidővel megelőzve, a regisztrált Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikus értesítést küld, amelyben felhívja a Felhasználó figyelmét a kupon-ajánlat igénybe vételi határidejének a meghatározott időpontban történő lejárására és a kupon-ajánlat érvényességi idejére. Az Üzemeltető jelen pontban is rögzíti, hogy ezen szolgáltatás esetleges meghibásodása, és a jelen pontban hivatkozott elektronikus értesítés esetleges elmaradása esetén minden felelősségét kizárja, azaz a Felhasználó semmilyen igényt vagy követelést nem érvényesíthet az Üzemeltetővel szemben.

2.2.8.    A Weboldalon a regisztráció és a regisztrált Felhasználók részére a fenti többlet-szolgáltatások nyújtása ingyenes.

 

2.3.           Kupon-ajánlatok és hirdetések elhelyezése a Weboldalon

 

2.3.1.    Az Üzemeltető vállalja, hogy az üzleti partnereivel, a hirdetőkkel megkötött szerződés alapján, az abban rögzített időtartamra és a kikötött díj ellenében elhelyezi és a Felhasználók részére megismerhetővé és elérhetővé teszi a hirdető által megvásárlásra kínált termékre/szolgáltatásra vonatkozó hirdetést, illetőleg a piaci árnál alacsonyabb, kedvezményes áron elérhető termékre/szolgáltatásra vonatkozó kupon-ajánlatot, a hirdető által ingyenesen elérhetővé tett terméket/szolgáltatást, vagy a hirdető által szervezett nyereményjátékra vonatkozó ismertetőt.

2.3.2.    Az Üzemeltető többek között az alábbi típusú hirdetések elhelyezését vállalja az általa üzemeltetett Weboldalon:

a) kupon-ajánlatok (tartalmazhatja többek között: hirdetési szöveget max. 1000 karakterig, céglogót, hirdető URL-jét),

b) „Szuper Ár” – hirdetés (tartalmazhatja többek között: hirdetési szöveget max. 2500 karakterig, cégnevet/céglogót, hirdető URL-jét),

c) nyereményjáték-hirdetés (tartalmazhatja többek között: hirdetési szöveget max. 2500 karakterig, cégnevet/céglogót, hirdető URL-jét),

d) ingyenes termék hirdetése (tartalmazhatja többek között: hirdetési szöveget max. 2500 karakterig, cégnevet/céglogót, hirdető URL-jét).

Figyelemmel arra, hogy a jelen pontban szereplő felsorolás nem teljes körű, az Üzemeltető ezúton is felkéri az esetleges érdeklődőket, hogy bármilyen hirdetési igényükkel keressék meg közvetlenül ajánlat tétele céljából az Üzemeltetőt a megadott elérhetőségek útján.

2.3.3.    Az Üzemeltető többek között az alábbi típusú kiemelt hirdetések elhelyezését vállalja az általa üzemeltetett Weboldalon:

a) nagy banner (840x334 pixel) a Weboldal főoldalán (tartalmazhatja: a cégünk rendelkezésére bocsátott képi anyagot, 840X334-pixeles méretben),

b) kis banner (260x260 pixel) a Weboldal főoldalán (tartalmazhatja: a cégünk rendelkezésére bocsátott képi anyagot, 260X260-pixeles méretben),

c) TOP kupon-hirdetés (tartalmazhatja: a céglogót, valamint a meghirdetetett kupon kedvezményének értékét, %-ban kifejezve),

d) TOP shop-hirdetés (tartalmazhatja: a céglogót),

e) Partnereink legújabb kuponkínálata – hirdetés (tartalmazhatja: a céglogót),

f) Legkedveltebb Online Boltok kuponjai – hirdetés (tartalmazhatja: a céglogót),

g) Legkedveltebb boltok – hirdetés (tartalmazhatja: hirdetési szöveget max. 1000 karakterig, céglogót),

h) TOP 10 hirdetés (tartalmazhatja: hirdetési szöveget max.1000 karakterig, céglogót, hirdető URL-jét),

i) Minden Hirdető Céglogója – hirdetés (tartalmazhatja: a hirdető céglogóját 200X100 pixel-es méretben).

 

Az Üzemeltető ebben a körben kiemelten is felhívja a hirdetők figyelmét, hogy az általuk hirdetni kívánt termék/szolgáltatás vonatkozásában kizárólagosságot nem biztosít, azaz az egymás mellett megjelenő, vagy egymást váltó hirdetések között szerepelhet a hirdető által hirdetett termékkel/szolgáltatással konkurens termék vagy szolgáltatás is. A hirdető ezt kifejezetten elfogadja, és emiatt semmilyen igényt vagy követelést nem támaszthat az Üzemeltetővel szemben.

2.3.4.    Az Üzemeltető kupon-ajánlatként csak olyan megvásárlásra kínált termékre/szolgáltatásra vonatkozó hirdetést jelentet meg a Weboldalon, és tesz közzé, amely hirdetésben a hirdető a hirdetett terméket az általa minden más helyen alkalmazott piaci árhoz képest kedvezményesebb áron kínálja megvásárlásra, vagy a termék/szolgáltatás megvásárlása esetén a vevőt egyéb kedvezményben részesíti.

A hirdetni kívánó személy köteles az Üzemeltetőnek küldött megkeresésében, valamint a hirdetés szövegében is nyilatkozni a vevőnek nyújtott kedvezmény mértékéről és jellegéről.

2.3.5.    Az Üzemeltető kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget azért, ha a hirdető által megvásárlásra kínált termék/szolgáltatás a hirdetésben megjelölt árnál esetlegesen kedvezőbb áron is elérhető a piacon.

2.3.6.    A Felhasználó a kiválasztott vagy kinyomtatott kupon-ajánlatot a hirdetőnél válthatja be közvetlenül termékre vagy szolgáltatásra. A hirdetésben a kupon-ajánlat beválthatóságának az időpontját, a beváltás helyszíneit és szükség esetén a beváltás módját is köteles a hirdető rögzíteni.

2.3.7.    A hirdető az általa megrendelt kupon-ajánlat hirdetés vonatkozásában ún. TOP kupon hirdetést is megrendelhet a kiemelt hirdetési ajánlatok közül. A TOP kupon hirdetés keretében az Üzemeltető az aktuálisan a Weboldalon hirdetett kupon-ajánlatok közül legfeljebb 3 darabot annak hirdetési időtartama alatt külön megrendelés alapján, a Weboldal főoldalán kiemelt helyen hirdet, a kupon-ajánlat lényegi elemeinek (hirdető céglogója, a felkínált kedvezmény értéke, %-ban kifejezve) a feltüntetésével. Az Üzemeltető rögzíti, hogy ezen kiemelt hirdetési forma igénybe vételének előfeltétele a kupon-ajánlat hirdetés megrendelése.

2.3.8.    A hirdető az általa megrendelt kupon-ajánlat hirdetés vonatkozásában ún. Partnerek legújabb kuponkínálata hirdetést is megrendelhet a kiemelt hirdetési ajánlatok közül. A Partnerek legújabb kuponkínálata hirdetés keretében az Üzemeltető az aktuálisan a Weboldalon hirdető ügyfelei közül legfeljebb 9 ügyfél cégnevét/céglogóját az általa megrendelt hirdetés időtartama alatt külön megrendelés alapján, a Weboldal főoldalán kiemelt helyen megjelenteti ezen kategóriában. A Weboldal Felhasználói a megjelenített céglogóra kattintva összegyűjtve megtekinthetik az adott partner Weboldalon aktuálisan futó hirdetéseit. Az Üzemeltető rögzíti, hogy ezen kiemelt hirdetési forma igénybe vételének előfeltétele legalább egy kupon-ajánlat hirdetés megrendelése.

2.3.9.    A hirdető az általa megrendelt kupon-ajánlat hirdetés vonatkozásában ún. TOP 10 hirdetést is megrendelhet a kiemelt hirdetési ajánlatok közül. A TOP 10 hirdetés keretében az Üzemeltető az aktuálisan a Weboldalon hirdető ügyfelei közül 10 ügyfél egy-egy, az ügyfél által aktuálisan a Weboldalon hirdetett kupon-ajánlatot annak hirdetési időtartama alatt külön megrendelés alapján, a Weboldal ebben a kategóriában létesített aloldalán megjelentet. Az Üzemeltető rögzíti, hogy ezen kiemelt hirdetési forma igénybe vételének előfeltétele legalább egy kupon-ajánlat hirdetés megrendelése. Az Üzemeltető rögzíti, hogy a TOP 10 kategóriában megjelenő hirdetések egymás viszonylatában nem kerülnek rangsorolásra, nincs első és tízedik helyezett, figyelemmel arra is, hogy adott esetben az ezen kategóriában szereplő hirdetések által érintett termékek/szolgáltatások sem minőség, sem mennyiség alapján egymással nem összehasonlíthatóak.

2.3.10.                       Az ún. „Szuper Ár” hirdetés keretében az Üzemeltető a hirdető ajánlatát külön aloldalon, bővített tartalommal teszi közzé. A megjelölés nem jelent ugyanakkor összehasonlítást az adott termék vagy szolgáltatás vonatkozásában a piacon elérhető árakhoz képest, azaz az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a hirdető által megvásárlásra kínált termék/szolgáltatás a hirdetésben megjelölt árnál esetlegesen kedvezőbb áron is elérhető a piacon.

2.3.11.                       A nyereményjáték-hirdetés keretében az Üzemeltető hirdetést tesz közzé a hirdető által szervezett és bonyolított nyereményjátékra vonatkozóan. Az Üzemeltető ebben a körben is kifejezetten rögzíti, hogy sem a nyereményjáték szervezésében, sem annak lebonyolításában nem működik közre, annak tartalmáért, kimeneteléért semmilyen felelősséget nem vállal. A nyereményjátékban való részvétel és maga a játék feltételeit, szabályait a hirdető köteles közölni a résztvevőkkel, és ő is felelős közvetlenül azok betartásáért.

2.3.12.                       Ingyenes termékre/szolgáltatásra vonatkozó hirdetés esetében a hirdető köteles a hirdetés szövegében feltüntetni, amennyiben az adott termék vagy szolgáltatás igénybevételét egyéb, nem ingyenes termék vagy szolgáltatás igénybevételétől teszi függővé (árukapcsolás).

2.3.13.                       A kiemelt hirdetések közül választható főoldali nagy banner hirdetés esetében az Üzemeltető tájékoztatja a hirdetőket, hogy ennek a megjelenési helynek a vonatkozásában több hirdető is hirdethet egyszerre, együttes létszámuk azonban nem haladhatja meg a 10 darabot. A főoldali nagy banner hirdetések meghatározott sorrendben, egymást követően jelennek meg a hirdetési ablakban, és 6 másodperces időközönként automatikusan váltják egymást.

2.3.14.                       A kiemelt hirdetések közül válaszható főoldali kis banner hirdetés esetében a hirdetés tartalma az adott helyen nem változik, a hirdető hirdetése a Weboldal adott helyén a szerződés szerinti időtartamban folyamatosan látható.

2.3.15.                       A hirdető az általa megrendelt hirdetés vonatkozásában ún. TOP shop hirdetést is megrendelhet a kiemelt hirdetési ajánlatok közül. A TOP shop hirdetés keretében az Üzemeltető az aktuálisan a Weboldalon közzétett hirdetések közül legfeljebb 3 darabot annak hirdetési időtartama alatt külön megrendelés alapján, a Weboldal főoldalán kiemelt helyen hirdet, a hirdetés Weboldalon belüli URL-jére mutató virtuális gomb formájában a hirdető cégnevének/céglogójának a feltüntetésével. Az Üzemeltető rögzíti, hogy ezen kiemelt hirdetési forma igénybe vételének előfeltétele legalább egy kupon-ajánlat hirdetés megrendelése a hirdető részéről

2.3.16.                       A hirdető az általa megrendelt hirdetés, vagy kupon-ajánlat vonatkozásában ún. Legkedveltebb Online boltok kuponjai hirdetést is megrendelhet a kiemelt hirdetési ajánlatok közül. A Legkedveltebb Online boltok kuponjai hirdetés keretében az Üzemeltető az aktuálisan a Weboldalon hirdető ügyfelei közül legfeljebb 12 ügyfél céglogóját az általa megrendelt hirdetés időtartama alatt külön megrendelés alapján, a Weboldal főoldalán kiemelt helyen megjelenteti ezen kategóriában. A Weboldal Felhasználói a megjelenített céglogóra kattintva összegyűjtve megtekinthetik az adott partner Weboldalon aktuálisan futó hirdetéseit és kupon-ajánlatait. Az Üzemeltető rögzíti, hogy ezen kiemelt hirdetési forma igénybe vételének előfeltétele legalább egy kupon-ajánlat hirdetés megrendelése a hirdető részéről, valamint annak igazolása, hogy a hirdető ügyfél által hirdetett termék vagy szolgáltatás a hirdető által üzemeltetett Webáruházhoz kapcsolódik, vagy annak keretében vehető igénybe.

2.3.17.                       A hirdető az általa megrendelt hirdetés, vagy kupon-ajánlat vonatkozásában ún. Legkedveltebb boltok hirdetést is megrendelhet a kiemelt hirdetési ajánlatok közül. A Legkedveltebb boltok hirdetés keretében az Üzemeltető az aktuálisan a Weboldalon hirdető, vagy korábban a Weboldalon már hirdetett ügyfelei cégnevét/céglogóját és a cég rövid bemutatkozó anyagát, külön megrendelés alapján, a Weboldal ebben a kategóriában létesített aloldalán megjelenteti. Az Üzemeltető rögzíti, hogy ezen kiemelt hirdetési forma igénybe vételének előfeltétele legalább egy hirdetés, vagy kupon-ajánlat hirdetés megrendelése a hirdető részéről. A jelen pontban megjelölt hirdetés alapján közzétételre kerülő hirdetési anyagban kizárólag olyan hivatkozás szerepelhet, amely az ügyfél által korábban a Weboldalon hirdetett termékre/szolgáltatásra, vagy az ügyfél ahhoz hasonló saját egyéb termékére/szolgáltatására vonatkozik.

2.3.18.                       A hirdető az általa megrendelt hirdetés, vagy kupon-ajánlat vonatkozásában ún. Minden Hirdető Céglogója hirdetést is megrendelhet a kiemelt hirdetési ajánlatok közül. A Minden Hirdető Céglogója hirdetés keretében az Üzemeltető az aktuálisan a Weboldalon hirdető, vagy korábban a Weboldalon már hirdetett ügyfelei cégnevét/céglogóját és a cég nevét külön megrendelés alapján, a Weboldal ebben a kategóriában létesített aloldalán megjelenteti. Az Üzemeltető rögzíti, hogy ezen kiemelt hirdetési forma igénybe vételének előfeltétele legalább egy hirdetés, vagy kupon-ajánlat hirdetés megrendelése a hirdető részéről. Az Üzemeltető rögzíti, hogy az ezen hirdetéseket tartalmazó aloldalon az Üzemeltető a hirdetőket cégnevük alapján ABC sorrendbe rendezi, és listázza, céglogójuk megjelölésével együtt, a hirdetők sorrendje tehát a cégnév kezdőbetűje alapján ABC sorrendben kerül kialakításra.

2.3.19.                       A Hirdetés Weboldalon történő megjelentetésének az időpontját, és időtartamát és az ennek fejében az Üzemeltető részére fizetendő díj összegét a hirdetni kívánó Hirdető és az Üzemeltető között megkötött szerződés határozza meg. A szerződésnek minimum tartalmaznia kell a szerződő felek egyértelmű megjelölését, a hirdetni kívánt termék/szolgáltatás beazonosításához szükséges adatokat, a hirdetés megjelenésének a tervezett időpontját és időtartamát, a hirdetett terméket/szolgáltatást megvásárló személy részére a hirdető által nyújtott kedvezmény jellegét, és mértékét, valamint az Üzemeltető részére fizetendő díjat és megfizetésének a módját és határidejét, illetőleg annak rögzítését, hogy a Hirdető a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3.20.                       A Weboldalon Hirdetést elhelyezni kívánó Hirdetőnek e-mail vagy telefonhívás útján megkeresést kell küldenie az Üzemeltető részére, amely megkeresésre adott pozitív válasz alapján kerül sor a felek között a szerződés megkötésére. A Hirdető köteles a részére az Üzemeltető által megküldött szerződést kinyomtatni, aláírni, és azt mind szkennelve vagy fax útján, mind pedig postai úton az Üzemeltető részére visszaküldeni. A Hirdetés Weboldalon történő megjelentetésének és hozzáférhetővé tételének az előfeltétele a Hirdető által aláírt szerződés Üzemeltetőhöz történő megérkezése, amelyről az Üzemeltető e-mail útján írásban tájékoztatja a Hirdetőt, azzal egyidejűleg, hogy megjelenteti a Weboldalon a Hirdetést.

2.3.21.                       A Hirdetések megjelenítésének a lehetséges időtartamai, illetőleg a fizetendő díj mértéke tekintetében minden esetben a cégünk által kiküldött árajánlatok az iránymutatók.

2.3.22.                       Az Üzemeltető a Weboldalon megjelentetett Hirdetést a szerződésben kikötött határidő leteltével egyidejűleg jogosult, de nem köteles a Weboldalról eltávolítani, vagy a hozzáférhetővé tételt megszüntetni. A Hirdetőnek ezt megelőzően módjában áll a már megkötött szerződés módosítását és a Hirdetés Weboldalon történő megjelenítése időtartamának a meghosszabbítását kezdeményezni az Üzemeltetőnél, az Üzemeltető azonban nem köteles ezen módosítási javaslatot elfogadni. Ez utóbbi körben a felek között új szerződés megkötése szükséges.

2.3.23.                       Az Üzemeltető nem vállal kizárólagosságot semmilyen Hirdető, illetőleg termék/szolgáltatás vonatkozásában, azaz a Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa a Weboldalon megjelentetett Hirdetéssel érintett termékkel/szolgáltatással versengő egyéb termékre/szolgáltatásra vonatkozó Hirdetés egyidejűleg megjelenhet a Weboldalon.

2.3.24.                       Az Üzemeltető minden esetben ellenőrzi a Weboldalon a Hirdetők által közzétenni kívánt Hirdetés tartalmát, abból a szempontból, hogy az megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetőleg a Weboldal profiljának, és az Üzemeltető által kialakítani kívánt igényes és közérdeklődésre számot tartó Weboldallal szemben támasztott igényesség követelményének, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, és jogosult a Hirdetések között jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Üzemeltető fenti szempontok alapján jogosult indokolt esetben visszautasítani bármilyen Hirdetés megjelentetésére irányuló megkeresést, illetőleg azonnali hatállyal a Weboldalról eltávolítani minden olyan Hirdetést, amelyről a megjelentetését követően merül fel annak gyanúja, hogy nem felel meg a fenti követelményeknek.

A Hirdető a Hirdetés Weboldalra történő közvetlen feltöltésére nem jogosult.

Az Üzemeltető által jelen pontban megjelölteknek megfelelően elvégzett ellenőrzés nem mentesíti a Hirdetőt azon kötelezettsége és felelőssége alól, amely szerint az általa megjelentetett Hirdetés tartalmának minden tekintetben meg kell felelnie a hatályos jogszabályi követelményeknek. Ennek megfelelően a megjelentetett Hirdetés tartalmáért – az általa elvégzett ellenőrzés ellenére – az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

2.3.25.                       A Hirdető az általa a Weboldalon megjelentetni kívánt Hirdetés tartalmára vonatkozóan javaslatot tehet az Üzemeltetőnek, és ezzel egyidejűleg az Üzemeltető rendelkezésére bocsáthatja az általa a Hirdetés keretében megjelentetni kívánt szöveget, illetőleg egyéb anyagokat (videó, fénykép, ábra, stb.). Az Üzemeltető nem köteles azonban az így rendelkezésére bocsátott anyagot változtatás nélkül megjelentetni, azaz fenntartja magának a változtatás jogát. Amennyiben a Felhasználó nem bocsát az Üzemeltető rendelkezésére semmilyen anyagot, az Üzemeltető az általa javasolt Hirdetés szövegét és vázlatát, illetőleg amennyiben az Üzemeltető a rendelkezésére bocsátott anyagban változtatást kíván eszközölni, abban az esetben a változtatási igényét köteles a szerződés megkötését követően, de még a Hirdetés megjelentetése előtt a Hirdetővel e-mail útján közölni, amelyet a Hirdető köteles elfogadása esetén 48 órán belül visszaigazolni szintén e-mail útján. Az Üzemeltető megtagadhatja a Hirdetés megjelentetését a visszaigazolás megtörténtéig, azaz nem köteles a Hirdetést a visszaigazolás hiányában megjelentetni a Weboldalon. Amennyiben a Hirdető nem fogadja el az Üzemeltető változatási igényét, írásban elállhat a szerződéstől.

2.3.26.                       Magánszemélyként a Weboldalon cselekvőképes magánszemélyek hirdethetnek.

2.3.27.                       A Weboldalon többek között termékeladást, bérbeadást, és szolgáltatásokat lehet hirdetni. Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, azaz konkrét termék, vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos. A Weboldalon hirdetni kívánó Hirdető bármilyen jellegű hirdetési igényével jogosult megkeresni az Üzemeltetőt, az Üzemeltető azonban nem köteles az ilyen megkeresést elfogadni és annak eleget tenni, azaz jogosult a megkeresést indokolás nélkül visszautasítani.

2.3.28.                       A Hirdetésben a rövid leírásnak a hirdetett termékről vagy szolgáltatásról kell szólnia, a hirdető cégnevének és webcímének a megjelölése mellett. A hirdetés szövegében a terméket vagy szolgáltatást részletesen be kell mutatni. A hirdetésben legfeljebb egy darab webcím szerepelhet. Minden hirdetésnek valós adatokat kell tartalmaznia. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők, így például kerülendő a csupa nagybetűvel írt hirdetési szöveg és rövid leírás, kivéve, ha az adott szó írásmódja olyan formában elfogadott (pl. mozaikszavak). A hirdetések szövegét tilos más hirdetőktől lemásolni, ezeket szerzői jog védi. A Weboldalon csak magyar nyelven lehet hirdetni.

2.3.29.                       Az Üzemeltető a Hirdetéseket tartalmuk szerint kategóriákba sorolja. Az Üzemeltető szabadon jogosult megválasztani, hogy a Hirdetést mely kategóriába sorolja be, és helyezi el, a választásnak azonban összefüggésben kell lennie a hirdetett termék/szolgáltatás jellegével, annak lényegi elemével, azzal nem lehet ellentétes. A Hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást (a Hirdetést a megfelelő kategóriába az Üzemeltető jogosult áthelyezni is, amennyiben ez a Hirdető bejelentése alapján indokoltnak látszik). Azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartoznak, külön Hirdetésben kell hirdetni.

2.3.30.                       Nem megengedett több járművet, ingatlant vagy egyéb terméket egy Hirdetésben hirdetni, kivéve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné a Hirdető eladni.

2.3.31.                       Tilos ugyanazt a terméket, vagy szolgáltatást több Hirdetésben hirdetni. A régi Hirdetés törlését követően adható fel ugyanarra a termékre/szolgáltatásra vonatkozó másik Hirdetés ugyanazon hirdető részéről.

2.3.32.                       A Hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

2.3.33.                       A Hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk, és nem lehet rajtuk webcím, nem tartalmazhatnak a Hirdetéssel össze nem függő szöveget, nem ütközhetnek jogszabályba, jó erkölcsbe és nem sérthetnek közízlést. Más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a Hirdetéshez, illetve vállalati emblémákat nem lehet képként elhelyezni, legfeljebb a Hirdetés keretében elhelyezett képen szerepelhet ilyen. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni, ezeket a szerzői jog védi. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.

2.3.34.                       Tilos az álláshirdetés, az "otthoni internetes munka", illetve az MLM-es munkalehetőségek hirdetése. Nem engedélyezett továbbá semmilyen szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése sem a Weboldalon.

2.3.35.                       Tilos kalózkiadásban megjelenő termékeket, valamint szerzői jogvédelem alatt álló termékek utánzatát hirdetni, pl. CD-t, VCD-t, DVD-t, szoftvereket, videó játékokat, stb. A hirdetőnek tudnia kell igazolni a termékek eredetiségét.

2.3.36.                       A Weboldalon kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak. A Weboldalon állatot, állati eredetű terméket csak a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok szerint, a megfelelő engedélyek birtokában lehet hirdetni, és a Felhasználó felel az adott állatra vonatkozó speciális szabályok betartásáért, valamint az állatok kíméletes és biztonságos szállításáért és tartásáért.

2.3.37.                       Tilos a Weboldalon azon képek és hirdetések megjelentetése, melyek tartalma vallási vagy etnikai csoportokat, illetve más személyeket, személyhez fűződő jogokat vagy közszereplőket sérthet.

2.3.38.                       A hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba nem hozható termékeket tilos a Weboldalon értékesíteni.

2.3.39.                       A Weboldalon megjelentetett Hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely az irányadó jogszabályok alapján reklám-korlátozás vagy tilalom alatt áll, továbbá amely egyébként valamely jogszabályba ütközik, vagy azzal ellentétes. A Weboldalon megjelentetett Hirdetésekben tilos az olyan tartalom megjelenítése is, amely jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel, vagy arra buzdít.

2.3.40.                       Tilos a Weboldalon olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, illetve amelyek forgalmazása hatósági engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, illetve tilos az olyan termékek hirdetése, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok szerint nem hozhatóak kereskedelmi forgalomba. A Weboldalon megjelentetett hirdetés nem valósíthat meg bűncselekményt, így többek között

Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik valamely, a Weboldalon megjelentetett hirdetésben, az Üzemeltető - bizonyos esetekben - felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII. törvény alapján. Az Üzemeltető ezért haladéktalanul fellép a Hirdetővel szemben bármely forgalomba nem hozható termék említése esetén. Az Üzemeltető ugyanezen lépéseket teszi meg az olyan termékek hirdetése esetén is, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

 

Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek a fentiekben ismertetett tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

 

Nem engedélyezett termékek és szolgáltatások:

2.3.41.                       Tilos a Weboldalon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely az Üzemeltető jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti.

2.3.42.                       Az Üzemeltető jogosult megtagadni azon Hirdetés közzétételét, amely valamely jogszabályba ütközik, jogellenes tevékenységet hirdet, továbbá amely sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a vonatkozó etikai szabályokat.

2.3.43.                       Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül törölni a Hirdetést minden olyan esetben, amikor a Hirdetés közzétételével kapcsolatban valamely jogszabály, vagy irányadó etikai szabály, vagy a jelen ÁSZF bármely rendelkezése megsértésének gyanúja merülhet fel, illetve amennyiben azt tisztességtelennek tartja, vagy egyébként felmerül annak gyanúja, hogy a Hirdetés megtévesztő információt tartalmaz, illetve a jó erkölcsbe ütközhet. Az Üzemeltető jogosult eltávolítani azokat a Hirdetéseket, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.

2.3.44.                       A Hirdetők maguk kötelesek meggyőződni arról, hogy a Hirdetésük megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.

2.3.45.                       A Felhasználó az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Az Üzemeltető a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

2.3.46.                       Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a Hirdetés valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét, és ennek alapján egyoldalúan indokolás nélkül visszautasítson bármilyen Hirdetés megjelentetésére irányuló megkeresést, illetőleg azonnali hatállyal a Weboldalról eltávolítson minden olyan Hirdetést, amelyről a megjelentetését követően merül fel annak gyanúja, hogy nem felel meg a fenti követelményeknek.

2.3.47.                       Az Üzemeltető a Hirdetéseket a hozzá érkezést követően, amennyiben jelen ÁSZF-be ütközés miatt nem kerül elutasításra, és nem is tesz az Üzemeltető változtatási javaslatot, a szerződésben megjelölt időpontban és időtartamra közzéteszi a Weboldalon. A közzététel előfeltétele az, hogy a Hirdetés tervezett megjelenési időpontját 24 órával megelőzően teljesítésre kerüljenek a következő előfeltételek: a Hirdető által aláírt szerződés visszaérkezése az Üzemeltetőhöz, a hirdetési díj megfizetése az Üzemeltető részére, és a Hirdetés szövegének a jóváhagyó visszaigazolása a Hirdető részéről. Az Üzemeltető rögzíti, hogy amennyiben a Hirdetés szerződésben rögzített tervezett megjelenési időpontját 24 órával megelőzően a jelen pontban megjelölt előfeltételek még nem valósultak meg teljes körűen, a Hirdetés szerződésben megjelölt megjelenési időpontja automatikusan 24 órával későbbi időpontra módosul, akár többszöri alkalommal is egymást követően.

2.3.48.                       Az Üzemeltető a Hirdetés szövegének a Hirdető általi visszaigazolása esetén a Hirdető részére díjbekérő levelet küld ki a Hirdető által fizetendő hirdetési díj összegéről, és megküldi részére elektronikus úton, majd az összeg megfizetését követően 8 napon belül kiállítja a megfizetett összegről a számlát és azt szintén elektronikus vagy postai úton küldi meg a Hirdető részére. Az Üzemeltető rögzíti, hogy a Hirdető által megadott e-mail címre kiküldött díjbekérő levél kiküldésével a Hirdető fizetési kötelezettsége esedékessé válik, az Üzemeltető nem köteles vizsgálni, hogy az adott e-mail üzenetet a Hirdető megnyitotta és elolvasta-e, vagy sem. A számla a Hirdető által megadott e-mail vagy postázási címre kerül megküldésre. A Hirdető visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozóan megfizetett díjról akár elektronikus számlát állítson ki.

Fizetési késedelem esetén a Hirdető 15%-os mértékű éves késedelmi kamat megfizetésére köteles.

2.3.49.                       A Hirdető 15 napos fizetési késedelme, illetőleg a Hirdetés Üzemeltető által javasolt szövegével és megjelenésével kapcsolatos visszaigazolási késedelme esetén az Üzemeltető jogosult elállni a hirdetővel megkötött szerződéstől. Az Üzemeltető az elállást a Hirdető részére e-mail, faxüzenet vagy postai küldemény útján is megküldheti.

Az Üzemeltető jogszerű elállása esetén a Hirdető az egyébként a szerződés alapján fizetendő hirdetési díj 40%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles egy összegben, az Üzemeltető elállásának a kézhezvételével egyidejűleg. A felek kijelentik, hogy a kötbér fogalmával, és jogi tartalmával tisztában vannak.

2.3.50.                       Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdető megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen a Szolgáltatás igénybevétele során történő valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén. Az Üzemeltető kizárólag abban az esetben köteles a Hirdető által megfizetett díj visszatérítésére, amennyiben az ellenértékhez kötött Szolgáltatás nyújtása az Üzemeltetőnek felróható okból nem került megkezdésre.

2.3.51.                       Az Üzemeltető kifejezetten felhívja a Hirdetők és a Felhasználók figyelmét, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett Hirdetések vonatkozásában kizárólag hirdetési szolgáltatást nyújt a hirdetést megrendelő személy részére, a hirdetésben megjelenő termék vagy szolgáltatás értékesítésére azonban nem jogosult, pénzt ezzel kapcsolatosan nem kezel és nem vesz át, és a Hirdetésben megjelenő termékek és szolgáltatások megvásárlása során a vevőkkel – a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyon túlmenően – semmilyen jogviszonyba nem lép. Az Üzemeltető felhívja a figyelmet arra is, hogy a Hirdetés megjelentetését megelőzően kizárólag a Hirdetés jogszabályoknak és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek való megfelelőségét vizsgálja, és ebben a körben sem vállal felelősséget a Hirdetés tartalmáért, azaz sem a hirdetett termék vagy szolgáltatás minőségét, vagy mennyiségét, sem a Hirdető jogi és anyagi helyzetét nem vizsgálja. Mindezekre figyelemmel az Üzemeltető kijelenti, hogy nem vállal felelősséget a Weboldalon megjelentetett tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, továbbá nem vállal felelősséget olyan tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel – az Üzemeltető útján - a Weboldalra.

2.3.52.                       Az Üzemeltető jogosult a Weboldal tartalmának egyoldalú módosítására, a Weboldal adatforgalmának az ellenőrzésére.

 

3.       Vegyes rendelkezések

 

3.1.           Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. Üzemeltetőtől független technikai oknak minősülnek az Üzemeltető által más személyektől igénybe vett szolgáltatásokban fellépő hibák is (pl. szerver-leállás). Az Üzemeltető ezen szolgáltatásokért, és azok zavartalanságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal elérhetőségében, illetőleg a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos működésében felmerülő esetleges leállás, vagy probléma miatt sem a Felhasználó, sem a Hirdető, sem harmadik személy kártérítést nem igényelhet, az általa kifizetett, vagy kifizetendő díj időarányos mérséklését pedig csak abban az esetben igényelheti, ha a leállás együttes időtartama eléri és meghaladja a Hirdetés Weboldalon történő megjelenése szerződésben kikötött időtartamának a negyedét, azaz 25%-át.

A tervezett karbantartás vagy módosítás miatt várható leállás időpontjáról és várható időtartamáról az Üzemeltető köteles a Weboldalon a Felhasználókat és a Hirdetőket legalább 24 órával a leállás kezdete előtt erre vonatkozó közlemény megjelentetésével előzetesen értesíteni. Az értesítés elmaradása miatt a Felhasználó és a Hirdető kártérítést nem igényelhet.

3.2.           A Felhasználó/Hirdető és az Üzemeltető között fennálló jogviszony megszűnik:

- regisztráció nélküli Weboldal böngészése esetén a Weboldal elhagyásával,

- regisztrált Felhasználók esetében a regisztráció törlésével,

- Hirdetés vonatkozásában a szerződésben kikötött határozott idő leteltével, a szerződés azonnali hatályú, vagy rendes felmondásával, valamint a felek közös megegyezésével.

3.3.           A felek között megkötött hirdetésre vonatkozó szerződés határozott, a szerződésben megjelölt időtartamra jön létre a felek között, és megszűnik:

- a szerződésben kikötött határozott idő leteltével,

- a szerződés azonnali hatályú felmondásával,

- a szerződés rendes felmondásával,

- a felek közös megegyezésével.

 

Az Üzemeltető jogosult a már megkötött hirdetési szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben a hirdető megszegi a jelen ÁSZF alapján őt terhelő bármely kötelezettségét.

 

A felek megállapodnak abban, hogy:

- amennyiben az Üzemeltető szerződéstől való elállására a hirdetés Weboldalon történő megjelenése előtti 10 munkanapon túl, ennél korábban kerül sor, az Üzemeltetőt az adott szerződésben kikötött hirdetési díj 50%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti meg,

- amennyiben az Üzemeltető szerződéstől való elállására a hirdetés Weboldalon történő megjelenése előtt 10. munkanapon, vagy 10 munkanapon belül kerül sor, az Üzemeltetőt az adott szerződésben kikötött hirdetési díj 75%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti meg,

- amennyiben az Üzemeltető szerződéstől való elállására már a hirdetés Weboldalon történő megjelenését követően kerül sor, az Üzemeltetőt az adott szerződésben kikötött hirdetési díj 100%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti meg.

A felek kijelentik, hogy a kötbér fogalmával, és jogi tartalmával tisztában vannak.

 

3.4.           A regisztrált Felhasználó jogosult a regisztrációjának a törlését kezdeményezni az Üzemeltetőnél, amelynek az Üzemeltető köteles 15 munkanapon belül eleget tenni. A regisztrált Felhasználó regisztrációját az Üzemeltető is jogosult egyoldalúan törölni, amennyiben a regisztrált Felhasználó a Weboldal használatának a rendjét, és a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismételten, erre irányuló Üzemeltetői e-mail felszólítás ellenére megsérti. Az Üzemeltető jogosult a regisztrált Felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal törölni, ha a Felhasználó által elkövetett magatartást olyan súlyos, hogy nem várható el az Üzemeltetőtől a regisztráció fenntartása a továbbiakban. Ez a jog az Üzemeltetőt abban az esetben is megilleti, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. Ebben az esetben az Üzemeltető köteles a regisztráció törlésével egyidejűleg erről a Felhasználót írásban e-mail útján értesíteni. A regisztráció törlése miatt a Felhasználó semmilyen kártérítésre vagy díjmérséklésre, illetőleg díj-visszatérítésre nem tarthat igényt.

3.5.           A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációjának a törlése esetén az Üzemeltető a Felhasználó adatait, így pl. az általa kiválasztott Hirdetésekre vonatkozó adatokat sem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációjának a törlésével valamennyi saját fiókjában tárolt adata is törlésre kerül, azt az Üzemeltető nem köteles tárolni. A Felhasználó az esetleges adatvesztés miatt nem jogosult kártérítésre.

3.6.           A regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációjának a törlése nem mentesíti őt az Üzemeltetővel korábban már megkötött szerződések alapján őt terhelő fizetési kötelezettségének a teljesítése alól.

3.7.           A regisztrált Felhasználók a regisztráció során, adataik megadásával, a Hirdetők a Hirdetés feladásakor, vagy felhasználói fiók létrehozásakor a megfelelő kocka bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS stb.) felkeresse őket a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. A hozzájárulás az Üzemeltető részére küldött e-mail értesítés, vagy postai küldemény útján bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható.

3.8.           Amennyiben bármely szolgáltatás igénybe vételéért a Felhasználónak vagy a Hirdetőnek díjat kell fizetnie, akkor az az erre vonatkozó szerződés megkötése során, a Weboldalon pontosan feltüntetésre kerül. A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkötött szerződések vonatkozásában, csak a jövőre nézve.

Az Üzemeltetőnek fizetendő díjakat a Felhasználó és a Hirdető az alábbi módon egyenlítheti ki:

- készpénzben az Üzemeltető részére,

- átutalással az Üzemeltető Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-66247427 számú bankszámlájára történő átutalással,

- az ún. Paypal fizetési rendszer útján, az Üzemeltető Paypal számlájára történő átutalással.

Átutalás esetén az adott összeg az Üzemeltető bankszámláján, illetőleg Paypal-számláján történő jóváírással minősül megfizetettnek. Az átutalási költségek a Felhasználót terhelik.

3.9.           A Felhasználó a 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet 5. § a) pontja értelmében elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben az Üzemeltető a hirdetési szolgáltatás nyújtását a hirdetés szövegének a visszaigazolását és a Felhasználó általi fizetést követően, de a Felhasználóval megkötött szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül, azaz esetlegesen a kormányrendelet szerint nyitva álló elállási időn belül megkezdi, abban az esetben a Felhasználó a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől nem gyakorolhatja a hivatkozott rendelet szerinti elállási jogát.

3.10.      A Felhasználó és a Hirdető kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztráció és az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás igénybevétele során. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. Tilos a Felhasználói adatok között a valóságnak nem megfelelő adatok megadása.

3.11.      A Felhasználó beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat elektronikusan használja és kezelje az Üzemeltető a szerződés teljesítése és az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokból. Az Üzemeltető a Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.

3.12.      Az Üzemeltető és a Hirdető közötti hirdetési szerződés megszűnik, amennyiben a Weboldalra feltöltött hirdetést a Hirdető kezdeményezésére, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben saját döntése alapján az Üzemeltető törli. Az Üzemeltető kijelenti, a Hirdető pedig elfogadja, hogy az Üzemeltető jogosult a Weboldalra feltöltött Hirdetés eltávolítására, amennyiben a megjelentetett Hirdetés a jelen ÁSZF bármely rendelkezésbe, vagy jogszabályba ütközik, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott, a felek közötti szerződés által meghatározott közzétételi határidő eltelt.

3.13.      Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Tilos minden olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti. Ha a Felhasználó vagy a Hirdető által használt alkalmazások vagy eszközök gyengítik vagy zavarják a Weboldal működését, illetve ha a Felhasználó vagy a Hirdető jogosulatlanul módosítást kísérel meg a Weboldalon, köteles megfizetni a gyengítés, akadályozás, módosítás megállapításával és kiküszöbölésével kapcsolatos költségeket. E jogérvényesítés mellett az Üzemeltető jogosult igénybe venni minden olyan jogorvoslati lehetőséget is, amely az Üzemeltetőt egyébként megilleti.

3.14.      Az Üzemeltető jogosult azonnal felfüggeszteni a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését, és a regisztrált Felhasználó regisztrációját törölni, amennyiben:

a)    az Üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a Weboldalt a Felhasználó helytelenül használja, vagy a helytelen/téves téves használatot a Felhasználó okozta, engedte vagy tette lehetővé, vagy mindez a Felhasználó érdekében történt, vagy

b)    a Felhasználó a Weboldalon jogosulatlan módosítást kísérel meg,

c)    a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférése gyengíti a Weboldalt vagy akadályozza a Weboldal más Felhasználók vagy ügyfelek általi használatát, illetve olyan helyzetet eredményez, amely az Üzemeltető más személyekkel kötött szerződéseinek lehetséges vagy tényleges megszegését jelenti.

3.15.      Tilos a Weboldal jelen ÁSZF rendelkezésibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető jogait.

 

4.       Felelősség

 

4.1.           A Weboldalon megjelentetett hirdetések tartalmáért kizárólag a Hirdetőt terheli felelősség. A Hirdető az Üzemeltető szolgáltatásainak az igénybe vételével és a Weboldal használatának a megkezdésével tudomásul veszi, hogy a Weboldalon általa megjelentetett információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes és objektív felelősséggel tartozik. Amennyiben az Üzemeltető észleli, hogy bármely tartalom a jelen ÁSZF-be ütközhet, jogosult a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Hirdető további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Hirdető jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Hirdető által a Weboldalon megjelentetett bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

4.2.           Az Üzemeltető nem vállal semmilyen – sem kifejezett, sem jogszabály által garantált – szavatosságot a jelen ÁSZF alapján általa biztosított szolgáltatások, vagy maga a Weboldal, továbbá az azon elhelyezett hirdetések és adatok, illetőleg bármely hirdetésben megjelölt termék vagy szolgáltatás vonatkozásában, beleértve, de nem kizárólag a forgalomba hozatalra való alkalmassággal vagy egy meghatározott célra való alkalmassággal kapcsolatos jogszabály által biztosított szavatosságot. Az Üzemeltető kizár mindennemű szavatosságot és jótállást bármely konkrét Felhasználónak történő adatszolgáltatással vagy a Felhasználók adatainak megőrzésével kapcsolatban. Az Üzemeltető nem szavatolja a Weboldal internet-hozzáférését, továbbá a Weboldal hibamentességét és zavartalan működését.

A Hirdető kizárólagosan felel az általa megrendelt hirdetés tartalmáért, a Felhasználók által megvásárolt termék vagy szolgáltatás minőségéért és mennyiségéért, valamint a hirdetésben vállaltak szerződésszerű és jogszabályszerű teljesítéséért.

4.3.           Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

4.4.           Amennyiben a Felhasználó/Hirdető magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó/Hirdető köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó/Hirdető bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

4.5.           Jelen ÁSZF alapján az Üzemeltető kizárólag

(I) a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott kötelezettségei teljesítéséért,

(II) szándékos, vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozásért,

(III) életben, testi épségben, egészségben okozott károsodásért,

(IV) bűncselekmény következményeiért,

(V) olyan károkért, amelyek korlátozását vagy kizárását hatályos jogszabály kizárja illetve

(VI) a jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzített egyéb esetekben tartozik felelősséggel.

4.6.           A fent kifejezetten meghatározott kivételektől eltekintve sem az Üzemeltető, sem annak tisztségviselői, megbízottjai, alvállalkozói és szerződéses partnerei nem vonhatók felelősségre a Felhasználóval és a Hirdetőkkel megkötött szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos károkozásért, beleértve a követlen, következményes, közvetett, bírság jellegű vagy egyéb károkat is (beleértve az elmaradt hasznot, bevételkiesést vagy a gazdasági veszteséget), függetlenül attól, hogy szerződésen vagy szavatosságon alapuló, esetleg szerződésen kívüli vagy egyéb károkozásról van szó, még akkor sem, ha a másik Fél előre értesült e károk bekövetkezésének a lehetőségéről. Ezen korlátozás azokra az Üzemeltető bármely cselekedetéből vagy mulasztásából eredő károkra is vonatkozik, amelyek a Weboldalon szereplő bármely adat vagy információ beszerzésével, begyűjtésével, összeállításával, kiszűrésével, értelmezésével, közlésével, feldolgozásával, tárolásával vagy átadásával kapcsolatosak. Amennyiben a jelen pontban másként nem korlátozott bármely egyéb károk merülnének fel, az Üzemeltető ezen károkért vállalt összesített felelőssége semmiképpen nem haladhatja meg hirdetések esetében a hirdető által az adott hirdetés vonatkozásában az Üzemeltetőnek megfizetett vagy megfizetendő hirdetési díj összegét, más Felhasználók esetében pedig káreseményenként a 10.000 azaz Tízezer Ft-ot. A Felhasználók és a hirdetők az Üzemeltetővel történő szerződéskötés keretében kijelentik, hogy alaposan mérlegelték és az Üzemeltetővel tisztességesen felosztották a megkötött szerződésből fakadó kockázatokat, ezért egyetértenek abban, hogy jelen felelősségkorlátozás tisztességes és méltányos. Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető részére fizetendő díjak kifejezetten a jelen pontban meghatározott felelősségkorlátozást és szavatosságvállalást figyelembe véve kerületek megállapításra.

4.7.           A Hirdetők és Felhasználók vállalják, hogy megtérítik, megvédik illetve mentesítik az Üzemeltetőt, valamint alkalmazottait, igazgatóit és megbízottait harmadik fél kártérítési igényéből eredő minden olyan kár és veszteség, továbbá az ésszerű mértékű ügyvédi díjak és a bírósági eljárással kapcsolatos illetékek, költségek és kiadások vonatkozásában, amelyek saját jog- vagy szerződésellenes cselekményükből, mulasztásukból vagy szerződésszegésükből (beleértve a Weboldal, vagy bármely egyéb, az Üzemeltetővel megkötött szerződés alapján igénybe vett termék vagy szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatát), illetve bármely törvény, rendelet vagy előírás alkalmazhatóságából eredően vagy azzal kapcsolatban merülnek fel. A megtérítési kötelezettség az Üzemeltetővel megkötött szerződés hatályának lejártát vagy egyéb okból eredő megszűnését követően is érvényben marad, és kifejezetten az Üzemeltető, vagy jogutódjai és megbízottjai javát hivatott szolgálni és általuk kényszeríthető ki.

4.8.           A Felhasználó/Hirdető az Üzemeltető védelme érdekében köteles nyilvánosságra hozni és az általa hirdetett terméket megvásárló/szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleit tájékoztatni az Üzemeltető által jelen ÁSZF keretében megfogalmazott felelősségkizáró nyilatkozatokról és titoktartási irányelvekről. A tájékoztatásnak legalább azt tartalmaznia kell, hogy az Üzemeltető a Weboldalon megjelenő adatok vagy információk vonatkozásában semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel semmilyen kárért vagy kárigényért - beleértve a közvetlen, közvetett, következményes, rendkívüli, bírság jellegű vagy bármely egyéb kárt vagy gazdasági veszteséget -, amely a Felhasználók Weboldalhoz való hozzáféréséből, Weboldal használatából vagy a Weboldalon keresztül történő termék- vagy szolgáltatás-vásárlásából ered.

 

5.       Szerzői jogok

 

5.1.           Az Üzemeltető elkötelezett a szerzői és iparjogvédelmi jogok tiszteletben tartása mellett, és bármilyen jogsértő cselekmény esetén haladéktalanul intézkedik a gyaníthatóan jogsértő tartalom eltávolításáról, és kezdeményezi a szükséges jogi eljárások lefolytatását.

5.2.           A Felhasználó/Hirdető tudomásul veszi, hogy a szerzői és iparjogvédelmi jogok megsértése polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A Felhasználó/Hirdető által a Weboldalon megjelentetett hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó/Hirdető felelős.

 

6.       Adatvédelem

 

6.1.           A Felhasználók/Hirdetők személyes adatai kezelésének szabályát az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 

7.       Záró rendelkezések

 

7.1.           Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat/Hirdetőket. A módosítás időpontját követő bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó/Hirdető elfogadja az ÁSZF módosítását.

 

8.       Védett tartalom

 

8.1.           A Szolgáltatás bármely eleme, valamint a Weboldalon az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem - és bizonyos esetekben - iparjogvédelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok az Üzemeltetőt illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

8.2.           A Weboldalon szereplő minden egyes információ, beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket is (Adatbázis) szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultja az Üzemeltető, illetőleg az adott Felhasználó/Hirdető. Bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül - polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után.

 

9.       Panaszkezelés

 

9.1.           Az Üzemeltető lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével a Felhasználó haladéktalanul jelezze, ha megítélése szerint a Weboldalon elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan panaszok teljesítését megtagadja. Amennyiben a panaszt megalapozottnak találja, az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az Üzemeltető gondoskodik az információ panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról.

 

A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az alábbi elérhetőségeken jelezhetik az Üzemeltetőnek, aki a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket is az alábbi elérhetőségeken fogadja:

·         telefonszám:06-20-XXX-XX-XX

·         postacím: 1039. Budapest, Margó utca 13. 1.em

·         elektronikus levelezési cím: info@kuponcenter.hu

9.2.           A Felhasználó/Hirdető vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltetőt egyértelműen tisztázó, nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését, és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

9.3.           A Felhasználó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel. Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a jelen ÁSZF 9.1.-es bekezdésében megadott telefonszámon elhangzó beszélgetéseket hangfelvételen rögzítheti jogszabályi kötelezettségei teljesítése céljából és a Felhasználó jogainak védelme érdekében, a panasz intézése céljából; ha valamely Felhasználó ezen a telefonszámon teszi meg panaszát, azt az Üzemeltető úgy értelmezi, hogy az adott Felhasználó hozzájárul a telefonbeszélgetés Üzemeltető részéről való rögzítéséhez. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

9.4.           A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

Kuponkérő

Meglátogatta oldalunkat, de nem találta meg az Ön által keresett kupont vagy ajánlatot? Küldje be ötleteit a Kuponcenter.hu kuponkérőjének segítségével, és mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az Ön által elküldött ajánlat is hamarosan megjelenhessen oldalunkon! Ehhez csak annyit kérünk, hogy töltse ki ezt az űrlapot, és próbáljon meg számunkra minél több információt megadni arról, mit is szeretne még látni a weblapon! Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

Kuponcenter.hu - a legexkluzívabb online kupongyűjtemény


* A csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező

Mégsem